SafeSite - www.safesite.se
SafeSite.se är ett webbaserat säkerhetssystem utvecklat i samarbete med Polisen, SHR, City i Samverkan, Securitas och G4S. För mer information se www.safesite.se.

Kontorsbutik - adilimo.kontorsbutik.se
Webbutik huvudsakligen för återförsäljare av Office Depots (tidigare Svanströms) sortiment, men även egna sortiment kan läggas in. Mycket avancerade funktioner för att bygga kundspecifika prislistor och ett flertal anpassningsbara designmallar att välja på.

CIPS, Customer Interaction and Process System
Ericsson Studio Kista och Ericsson Experience Center Silicon Valley

Vi har tidigare utvecklat dels ett system för bokning av konferensrum till Ericssons Experience Center i Kista, dels ett bokningssystem för bokning av kundbesök till Ericssons monter på den årligt återkommande Mobile World Congress-mässan i Barcelona.
Dessa har vidareutvecklats till ett nytt Visit Management-system som tar hand om alla detaljer i besöket från att de landar på flygplatsen till att planet lyfter igen. Avancerade funktioner för att bygga mötesagenda och bokning av både personer och resurser. Vid Mobile World Congress tillhandahåller vi även inpasseringssystem med NFC-läsare för kontroll direkt mot bokningsdatabasen, samt system för registrering av leads och hantering av dessa.

BOSS - Business Organizing and Structuring System
Verktyg för att hålla koll på supportärenden såväl som utveckling av system.

EWSConn
.Net-komponent för att förenkla kommunikation mellan Exchange Web Services, EWS, och andra system.

QE - Quality Enhancer
Verktyg för kvalitetskontroll och uppföljning. Registrering av avvikelser, samt kontrollpunkter.


För mer information eller demonstration kontakta Niklas Kullinger, niklas@adilimo.se eller telefon 08-615 80 80.
All rights reserved © 2019 Adilimo AB, Hornsgatan 24, SE-118 20 Stockholm, SWEDEN          P: +46 (0)8 615 80 80          info@adilimo.se